Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Exekučného poriadku. V zmysle návrhu sa jediným exekučným súdom na Slovensku stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Návrhy na vykonanie exekúcie sa budú podávať len elektronicky. Konanie vo veľkej miere bude budované na elektronických formulároch, ktoré účastníkov prevedú procesom. Návrh zavádza náhodný výber súdneho exekútora, čím sa zabezpečí rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Nová úprava umožňuje spájať viac exekúcií proti jednému povinnému u jedného súdneho exekútora, čo znamená aj nižšie náklady. Exekútor bude mať nárok na paušálne výdavky a súd tak nebude musieť v množstve prípadov rozhodovať aj o trovách exekúcie.

Zmeny čakajú aj osobné bankroty. Viac si prečítajte tu:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2106