Dňa 18. januára 2016 sme spustili novú webstránku ktorá informuje o činnosti exekútorského úradu. Na stránke chceme sústrediť všetky potrebné informácie o činnosti súdneho exekútora pre oprávnených, povinných, ako aj tretie osoby. Veríme, že tieto informácie pomôžu zlepšiť komunikáciu s našim úradom, a tak aj predísť možným nedorozumeniam.