Nová stránka exekútorského úradu

Aktuality|

Dňa 18. januára 2016 sme spustili novú webstránku ktorá informuje o činnosti exekútorského úradu. Na stránke chceme sústrediť všetky potrebné informácie o činnosti súdneho exekútora pre oprávnených, povinných, ako aj tretie [...]