Od dnes (01.07.2016) je v prevádzke Centrálny register exekúcií (CRE), ktorý ponúka informácie o všetkých aktuálne prebiehajúcich exekúciách.

Vzhľadom na všeobecne známu úroveň vymožiteľnosti práva na Slovensku sa do popredia stále viac dostáva dôležitosť prevencie v právnych vzťahoch.

Z tohto hľadiska môžu mať informácie CRE zásadný význam najmä pre rozhodnutia podnikateľov, ktorí by mali vždy konať s odbornou starostlivosťou.

CRE im poskytuje možnosť preveriť si obchodného partnera a tak zásadne znížiť riziko, že sa budú musieť svojho práva domáhať náročným spôsobom, častokrát bez zaručeného výsledku.

Rovnako sa ponúka možnosť obozretne si preveriť eventuálne finančné problémy štatutárnych orgánov právnických osôb, ich spoločníkov, spriaznených osôb, prípadne iných právnických osôb, ktorých činnosť tieto osoby riadili v minulosti.

CRE by mohol byť tiež efektívnym nástrojom, ktorý spojí viacerých veriteľov toho istého dlžníka v prípade potreby veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu.

https://cre.sk/