JUDr. Peter Stodola

Informácie o úrade

Vitajte na stránke exekútorského úradu JUDr. Petra Stodolu. Naším cieľom je efektívne vykonávanie exekučnej činnosti na vysokej odbornej úrovni. Pre dosiahnutie tohto cieľa neustále modernizujeme technické vybavenie a inovujeme postupy núteného výkonu rozhodnutí. Verím, že Vám našu profesionalitu dokážeme, keď sa na nás s dôverou obrátite.

Hoci sú naše postupy vo veľkej miere elektronizované, neopomíname ani tie spôsoby exekúcie, ktoré vyžadujú osobný kontakt a preverovanie majetkových pomerov mimo úradu.

Máme skúsenosti s neštandardnými exekúciami, najmä s procesnými postupmi pri výkone rôznych druhov cudzích exekučných titulov a exekúciami na nepeňažné plnenia.

JUDr. Peter Stodola ukončil Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2009. Koncipientskú prax vykonával v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave. V roku 2012 zložil advokátsku skúšku a od 1. januára 2013 je členom Slovenskej advokátskej komory ako advokát. Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky bol vymenovaný do funkcie súdneho exekútora. Exekútorský úrad v Nitre so sídlom na Kmeťkovej 25 otvoril dňa 1. januára 2014. Pri svojej činnosti nadväzuje na dvadsaťročné skúsenosti s výkonom exekučnej činnosti súdnej exekútorky JUDr. Sone Stodolovej, ktorá je zároveň jeho zástupcom.