­

OCHRANA POVINNÝCH V EXEKUČNOM KONANÍ

Aktuality|

OCHRANA POVINNÝCH V EXEKUČNOM KONANÍ Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017   1          ÚVOD             Vo svojom príspevku sa venujem aktuálnej téme právnych prostriedkov ochrany a obrany povinných podľa Exekučného [...]

Notárska zápisnica ako exekučný titul

Aktuality|

Exekučná notárska zápisnica je inštitút, ktorý v praxi prináša množstvo sporných otázok. Stále aktuálnu problematiku materiálnej vykonateľnosti tohto exekučného titulu som sa pokúsil analyzovať z pohľadu rozhodovacej činnosti súdov v [...]

Kauzálna legislatíva a jej vplyv na vymožiteľnosť práva

Aktuality|

Kauzálna legislatíva a jej vplyv na vymožiteľnosť práva alebo vymáhanie zmenkových nárokov a bezprecedentný zásah do podstaty právneho štátu (celý pôvodný článok bol publikovaný v zborníku z vedeckej konferencie Banskobystrické dni [...]

Vymožiteľnosť práva de lege ferenda očami exekútora II

Aktuality|

Náš mierne kritický pohľad na aktuálny stav núteného výkonu rozhodnutí, ktorým by sme chceli podnietiť odbornú diskusiu a pozitívne zmeny v oblasti vymožiteľnosti práva si môžete prečítať tu: http://www.najpravo.sk/clanky/vymozitelnost-prava-de-lege-f erenda-ocami-exekutora-ii.html [...]

@exekutorstodola

Aktuality|

Pre viac zaujímavých informácií o exekúciách navštívte našu FB stránku https://www.facebook.com/exekutorstodola/

Exekútori opätovne varujú pred nadmerným zadlžovaním

Aktuality|

"Predovšetkým dôchodcovia a slabšie sociálne skupiny obyvateľstva môžu pod vplyvom vianočných reklám podceniť riziko neprimeraného zadlženia sa. Celebrity angažované v reklamách znižujú ostražitosť ľudí a ponúkajú im pôžičku na nákup [...]

Ušetrite s Centrálnym registrom exekúcií

Aktuality|

Od dnes (01.07.2016) je v prevádzke Centrálny register exekúcií (CRE), ktorý ponúka informácie o všetkých aktuálne prebiehajúcich exekúciách. Vzhľadom na všeobecne známu úroveň vymožiteľnosti práva na Slovensku sa do popredia stále viac [...]

MINISTERSTVO PRIPRAVUJE ZMENY EXEKUČNÉHO PORIADKU

Aktuality|

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Exekučného poriadku. V zmysle návrhu sa jediným exekučným súdom na Slovensku stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Návrhy na vykonanie exekúcie sa budú podávať len elektronicky. [...]

Vymožiteľnosť práva de lege ferenda očami exekútora

Aktuality|

Prečítajte si náš príspevok o budúcnosti núteného výkonu rozhodnutí uverejnený na portáli najprávo.sk: http://www.najpravo.sk/clanky/vymozitelnost-prava-de-lege-ferenda-ocami-exekutora.html  

Ústavný súd preskúma zánik vymáhateľnosti príslušenstva po troch rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu

Aktuality|

Ústavný súd preskúma zánik vymáhateľnosti príslušenstva po troch rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu (§ 61b ods. 3 a § 243c ods. 1 Exekučného poriadku). Ústavný súd SR prijal návrh Okresného [...]

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co