Napíšte nám alebo sa prihláste.

Exekútor informuje oprávneného o vykonaných úkonoch na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol v nasledovných lehotách:
a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,
b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy.