Upozornenie: Vzhľadom na zmenu výšky životného minima nie je výpočet mesačnej zrážky presný. Aktualizáciu kalkulačky zatiaľ neplánujeme.

Výpočet mesačnej zrážky z príjmu pri výkone rozhodnutia

Upozornenie: Ide iba o informatívny výpočet, v prípade nezrovnalostí kontaktujte súdneho exekútora

* pri exekúcií výživného sa neuvádza osoba v prospech ktorej sa vedie exekúcia

** povinný je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu