Nezaplatené výživné

Platenie výživného je významnou zákonnou povinnosťou podľa zákona o rodine.
Výživné k deťom má prednosť pred inými výdavkami rodičov.Návrhy na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky na výživnom sa vybavujú prednostne.
Žiadosť o udelenie poverenia pre vymoženie pohľadávky na výživnom je oslobodená od súdneho poplatku.
Vymáhanie pohľadávky na výživnom Exekučný poriadok favorizuje vo viacerých rovinách.
Ide napríklad aj o rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov a spôsob výpočtu zrážok.
Tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu môže exekútor vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy oprávneného podľa zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.