Kontakt

Tel.č. 037/6514445 – Ak ste sa nedovolali, napíšte nám.
E-mail peter.stodola@ske.sk
El. schránka E0005587656
Číslo účtu 3209010051/0200
IBAN SK4102000000003209010051
SWIFT/BIC: SUBASKBX
VS: číslo vašej exekúcie

Korešpondenčná adresa:

JUDr. Peter Stodola, súdny exekútor
Kmeťkova 25
949 01 Nitra

Úradné hodiny:

Pondelok:           9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Utorok:               9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Streda:               10:00 – 12:00        13:00 – 16:00

Štvrtok:             9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Piatok:                9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Podateľňa je otvorená v úradných hodinách.

Zastupujúci exekútor: JUDr. Soňa Stodolová. Parkovanie je možné vo dvore úradu.

Dôležité linky:

Slovenská komora exekútorov www.ske.sk
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk