Ústavný súd preskúma zánik vymáhateľnosti príslušenstva po troch rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu (§ 61b ods. 3 a § 243c ods. 1 Exekučného poriadku). Ústavný súd SR prijal návrh Okresného súdu Dunajská Streda na ďalšie konanie.

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/1270915/Tl_info_32_16_exe_poriadok/0f7d9801-e149-4f54-9155-84dd4e8624ba