Exekučná notárska zápisnica je inštitút, ktorý v praxi prináša množstvo sporných otázok. Stále aktuálnu problematiku materiálnej vykonateľnosti tohto exekučného titulu som sa pokúsil analyzovať z pohľadu rozhodovacej činnosti súdov v príspevku, ktorého prezentáciu so základnými tézami prikladám:

Notárska zápisnica ako exekučný titul