Náš mierne kritický pohľad na aktuálny stav núteného výkonu rozhodnutí, ktorým by sme chceli podnietiť odbornú diskusiu a pozitívne zmeny v oblasti vymožiteľnosti práva si môžete prečítať tu:

http://www.najpravo.sk/clanky/vymozitelnost-prava-de-lege-f erenda-ocami-exekutora-ii.html