Prečítajte si náš príspevok o budúcnosti núteného výkonu rozhodnutí uverejnený na portáli najprávo.sk:

http://www.najpravo.sk/clanky/vymozitelnost-prava-de-lege-ferenda-ocami-exekutora.html